Zbigniew Mroziński

Zbigniew Mroziński, ur. 17 III 1945 w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył Technikum Mechaniczne w Koluszkach (1969).

1970-2004 pracownik Piotrkowskich Zakładów Przemysłu Sklejek. W 1980 członek KPN.

W „S” od 1980, przewodniczący KZ, w 1981 delegat na WZD Regionu Piotrków Trybunalski, członek ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu (uczestnik kilkudniowych głodówek), zwolniony w X 1982. 1982-1989 organizator akcji ulotkowych oraz kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Od 1986 członek jawnego TZR Piotrków Trybunalski. W 1987 członek Grupy Roboczej KK, przewodniczący Ruchu Społecznego „S”, w 1988 członek Stowarzyszenia Wolność i Solidarność, przewodniczący tymczasowej Delegatury „S” w Piotrkowie Trybunalskim.

1989-1992 przewodniczący KZ. W 1989 członek Prezydium RKW, organizator strajków w Hucie Szkła Gospodarczego Hortensja oraz w Państwowym Przedsiębiorstwie Polska Poczta, Telegraf i Telefon w Piotrkowie Trybunalskim. 1989-1991 w ZChN, od 1989 delegat na WZD Regionu Piotrków Trybunalski, 1990-1998 przewodniczący ZR Piotrków Trybunalski, delegat na KZD, członek KK. 1990-94 radny Miasta Piotrków Trybunalski, członek Sejmiku Wojewódzkiego, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 1997-2001 poseł na Sejm RP z listy AWS, członek sejmowych komisji Gospodarki oraz Polityki Społecznej. Od 1998 członek Prezydium ZR, od 2002 wiceprzewodniczący ZR. Od 2002 na rencie.

Napisano: 2010-02-27 10:18:48
wyświetleń: 2093