Ryszard Andrzej Łopaciński

48 lat, katolik, żona Ewa, sześcioro dzieci: Bogusia l.19, Rafał l.18, Piotr l.16, Michał l.11, Kamil l.6, Karol l.4

Dla tych na krzywdzie ludzkiej nowobogackich - to "fanatyk, moher," który wciągnął na piotrkowski komin antenę nadajnika Radia Maryja. Organizator Piotrkowskiego Biura Radia Maryja. Sprawca zorganizowanych autokarowych wyjazdów na liczne "moherowe" uroczystości. Osoby kochające te wielkie dzieła Ojca Dyrektora dr Tadeusza Rydzyka i doceniające te ogromne dokonania w sposób szczególny przepraszam, za tą formę prezentacji Ryszarda. Warto tutaj sobie uzmysłowić to niesłuszne prześladowanie - tej grupy Rodziny Radia Maryja, jakie bez przerwy jest nadawane przez publikatory, ciągle dezawuujące, a zarazem ubliżające określenia, odbierające cześć. A jednak ta grupa jest twórcza i pozytywnie zakręcona, dająca rzetelny obraz.

Działacz i członek wielu grup, wspólnot, stowarzyszeń, związków, a nie rzadko założyciel i organizator struktur piotrkowskich, a także inspirator wielu inicjatyw społecznych.

Należy do:

 • Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
 • Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej,
 • Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego,
 • NSZZ Solidarność,
 • Wspólnoty Duszpasterstwa Energetyków "Nazaret",
 • Forum Ruchów Katolickich
 • i innych.

  Wyuczone kierunki zawodowe to:

 • Mechanik urządzeń przemysłowych - Liceum Mechaniczne w Piotrkowie
 • Elektronik Automatyk - Policealne Studium Elektroniczne w Pabianicach

  Poszerzając swoje zainteresowania studiował:

 • Nauczanie Społeczne Kościoła w Instytucie Teologicznym w Łodzi
 • Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym - Pedagogikę i metodykę nauczania.
 • Uczestnik dwuletniej Szkoły Liderów w Łodzi,
 • 3 letniego kursu animatorów wspólnot w Łodzi
 • i inne kursy, szkolenia prorodzinne, związkowe, zawodowe

  Zatrudniony od 1987 w PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski. Przez 6 lat po powrocie Religi do szkoły pracował dodatkowo jako nauczyciel katecheta w Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych przy FMG Pioma

  Radny Komitetu Obywatelskiego Solidarność 1990-94 i Akcji Wyborczej Solidarność 1998-2002. Jego praca w Radzie Miasta koncentrowała się na prorodzinnej polityce samorządu, oraz działalności oświatowej, a także na gospodarce komunalnej. W Radzie Komitetów Obywatelskich Solidarność Województwa Piotrkowskiego pełnił funkcję przewodniczącego Fundacji Obywatelskiej w województwie piotrkowskim.

  Członek założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego - jedynej partii do której należał i w której pełnił ważne funkcje polityczne. Obecnie bezpartyjny. Wielokrotnie był szefem sztabu na szczeblu województwa Piotrkowskiego, gdzie może pochwalić się skutecznością prowadzonych kampanii pomimo niewielkich kosztów

  Aktywność Ryszarda w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej zaowocowała środowiskiem, które odpowiedzialnie włączyło się w publiczną działalność na forum Rady Miasta i Parlamentu w Warszawie

  Współzałożyciel, członek Forum Ruchów Katolickich, które zrzesza środowiska, stowarzyszenia, ugrupowania, wspólnoty i kluby katolickie. Był współinicjatorem powstania Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Piotrkowie Trybunalskim. Jako członek Zarządu Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrków przyczyniał się do powstania Gimnazjum obok funkcjonującego już Liceum Społecznego przy ul. Stronczyńskiego. Był inicjatorem powstania pierwszego w Piotrkowie Trybunalskim Katolickiego Gimnazjum i Liceum. Do wysiłku w przekształcanie dotychczasowego modelu istniejącej szkoły, w model oparty na systemie katolickiego wychowania, mobilizował zarząd i członków. Będąc wiceprezesem TOZP podejmował ogromny wysiłek organizacyjny dla utworzenia Szkoły Podstawowej pomimo wyrastających utrudnień i przeciwności.

  Zdradza zainteresowanie muzyką i kulturą sceniczną - jest to jednak czas niespełniony. Bardzo lubił jeździć do filharmonii na koncerty na których przeżywał głębokie zauroczenie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Lubi również zgłębiać informatykę - gdyż czuje, że jest to narzędzie naszej przyszłości, a nawet już teraźniejszości, która zaczyna dominować. Ma słabość do Internetu, tutaj lubi odkrywać nowe źródła wiedzy, które zabierają mu ten czas odpoczynku.

  Pełnił wiele funkcji organizacjach katolickich i społecznych, gdzie dał się poznać jako sprawny lider ugrupowań. Jako aktywny działacz posiada doświadczenie zarówno samorządowca jak i aranżera struktur społecznych, politycznych.

  Swoją fachowość, merytoryczne przygotowanie formował poprzez wykonywanie odpowiedzialnych funkcji w organizacjach i studiując w Instytucie Teologicznym Nauczanie Społeczne Kościoła, a także w Szkole Liderów przygotowując się do odpowiedzialnego kierowania i koordynowania organizacjami.

  listopad 2010

 • Napisano: 2010-11-13 15:24:17
  wyświetleń: 1811